top of page
O KROK
OPZ_barevne.png

Projekt O KROK má ambici pomoci s přesunem 50 osob se zdravotním postižením z chráněného trhu na otevřený trh práce. 

Využívá k tomu jak stávající mechanismy a nástroje vycházející ze zákona zaměstnanosti, tak inovativní přístup prostřednictvím franšízování sociálních podniků mezi běžné firmy.

Cílem projektu je změna vnímání zaměstnávání OZP na otevřeném trhu práce a přirozené ustoupení zaměstnavatelů od mechanismu náhradního plnění. Tuto změnu chceme ošetřit také v legislativě České republiky.

bottom of page