top of page
Bistro Mezi řádky na Nových Hutích
IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Cílem projektu je vytvoření nového sociálního podniku bistra/kavárny. Nový provoz, který vznikne v domě č.p. 88 na Nových Hutích, nabídne stabilní práci osmi osobám s zdravotním postižením, převážně s lehkým mentálním postižením.
Podnik sociální bistra/kavárny bude nabízet kvalitní a dostupné občerstvení pro návštěvníky regionu. A navíc s atraktivním příběhem o zapojení lidí s postižením do života, který se nám zdá tak běžný. Do provozu přeneseme veškeré zkušenosti, které jsme nabrali při přípravě a provozování našich stávajících kaváren a bister od roku 2009 (otevřená první kavárna Startujeme, o.p.s.). Při přípravě projektu využíváme mj. také informace od odborníků ze společnosti PricewaterhouseCoopers, kteří zpracovali studii rozvojového potenciálu našeho konceptu sociálních bister.

Abychom dosáhli fungujícího sociálního podniku prostřednictvím podpory z dotace IROP, musíme následně naplnit dílčí "měkké" cíle projektu.

 

Ty jsou:
1. zaměstnat/proškolit osoby s mentálním postižením a připravit je na práci v novém sociálním podniku,
2. zahájit provoz nového sociálního podniku, nastavit procesy, stanovit pracovní postupy a zaměstnat pracovníky potřebné pro bistro/kavárnu,
3. udržet a dále rozvíjet pracovní místa pro osoby s handicapem v sociálním podniku,
4. získávat dostatečný počet pravidelných i náhodných zákazníků pro udržitelné fungování sociálního podniku.

Cílem projektu je tak nastartovat sociální podnik a přivést na trh práce další lidi s mentálním postižením, kterým se díky pracovnímu uplatnění zvýší kvalita života a budou tak snáze integrováni do majoritní společnosti.
Nově založený sociální podnik bude schopný cílové skupině ve výše popsaných intencích pomoci. Připravený podnikatelský plán přispěje k zajištění dlouhodobé udržitelnosti aktivit sociálního podniku, tedy hospodaření se ziskem a udržitelnost vytvořených pracovních míst.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

bottom of page