top of page
Nová šumavská pražírna "Café Etincelle"
IROP_CZ_RO_B_C-RGB.png

Cílem projektu je založit nový dynamický a moderní sociální podnik, který zaměstná osoby se zdravotním postižením, převážně s lehkým mentálním postižením. Nový sociální podnik - pražírna -.bude nabízet čerstvou praženou kávu různých druhů. A to přímo zákazníkům na místě (včetně ochutnávky, tzv. cuppingu), tak také jako důležitý dodavatel pro kavárny a bistra v blízkém i širším okolí. Při rozjezdu podniku spoléháme na vlastní síť sociálních kaváren/bister, kam budeme kávu dodávat a využít je také pro distribuci a prodej ke koncovému zákazníkovi - jako již existující obchodní síť.

Abychom dosáhli fungujícího sociálního podniku podpořeného z dotace, musíme naplnit dílčí "měkké" cíle projektu.

 

Ty jsou:
1. zaměstnat/proškolit osoby s mentálním postižením a připravit je na práci v novém sociálním podniku,
2. zahájit provoz nového sociálního podniku, nastavit procesy, stanovit pracovní postupy a zaměstnat pracovníky potřebné pro pražírnu,
3. udržet a dále rozvíjet pracovní místa pro osoby s handicapem v sociálním podniku,
4. získávat dostatečný objem zakázek pro udržitelné fungování sociálního podniku.

Cílem projektu je tak nastartovat sociální podnik a přivést na trh práce další lidi s mentálním postižením, kterým se díky pracovnímu uplatnění zvýší kvalita života a budou tak snáze integrováni do majoritní společnosti.
Nově založený sociální podnik bude schopný cílové skupině ve výše popsaných intencích pomoci. Připravený podnikatelský plán pomůže zajistit dlouhodobou udržitelnost aktivit sociálního podniku, tedy hospodaření se ziskem a udržitelnost vytvořených pracovních míst.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

bottom of page